Pages Navigation Menu

Kumpulan Tips dan Saran untuk Anda

Cara Mengurus Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

Posted by on Oct 3, 2013 in Surat Penting | 4 comments

Sebelum memasarkan produk makanan/minuman ke masyarakat, diperlukan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Hal ini diperlukan...

Read More